Republika Hrvatska

Republika Hrvatska
 

Grb Republike Hrvatske

 

  Hrvatski grb

 

Grb Republike Hrvatske povijesni je hrvatski grb u obliku štita. Dvostruko je podijeljen vodoravno i okomito u dvadesetpet crvenih i bijelih (srebrnih) polja tako da je prvo polje u gornjem lijevom kutu štita crvene boje. Iznad štita nalazi se kruna s pet šiljaka koja se u blagom luku spaja sa lijevim i desnim gornjim dijelom štita. U krunu je smješteno pet manjih štitova s povijesnim hrvatskim grbovima koji su poredani od lijeve na desnu stranu štita prema redoslijedu: najstariji poznati grb Hrvatske, grbovi Dubrovačke Republike, Dalmacije, Istre i Slavonije. Grb je obrubljen crvenom crtom.

Zastava Republike HrvatskeHrvatski barjak

 
Hrvatski barjak se sastoji od tri boje: crvene, bijele i plave s povijesnim hrvatskim grbom u sredini. Omjer širine i dužine barjaka je 1 naprama 2. Boje su položene vodoravno i svaka boja čini jednu trećinu širine barjaka. Grb Republike Hrvatske smješten je u sredini, tako da gornji dio grba (kruna) zalazi u crveno, a donji dio grba zalazi u plavo polje.