Predsednik Državnega zbora Janko Veber sprejel predstavnike Zveze hrvaških društev v Sloveniji

SPOROČILO ZA JAVNOST – Predsednik Državnega zbora Janko Veber sprejel predstavnike Zveze hrvaških društev v Sloveniji – 2. 12. 2013

 

Spoštovani!

Predsednik Državnega zbora Janko Veber je danes, v ponedeljek, 2. decembra 2013, sprejel predstavnike Zveze hrvaških društev v Sloveniji. Srečanja so se udeležili Petar Antunović, predsednik Zveze hrvaških društev v Sloveniji, Mijo Stanko, predsednik Hrvaškega kulturnega društva Medžimurje Ljubljana, Đanino Kutnjak, predsednik Hrvaškega kulturnega društva Pomurje, Vladimir Pobežin, predsednik Hrvaške kulturne udruge Novo Mesto, Matija Blagus, predsednik Kulturnega društva Medžimurje Velenje, in pa Marinić Josip iz Hrvaškega društva Ljubljana.

Predstavniki hrvaških društev so predsedniku Državnega zbora uvodoma predstavili njihovo delovanje, pri čemer so kot najpomembnejšo izpostavili skrb za ohranjanje kulture in materinega jezika. V nadaljevanju pogovora so predsedniku Vebru predstavili tudi prizadevanja za pridobitev statusa hrvaške manjšine, prav tako pa problematiko financiranja posameznih društev in trajnejše rešitve prostorskega vprašanja.

Predsednik Državnega zbora je predstavnikom društev povedal, da bo v prihodnjih dneh v Državnem zboru na uradnem obisku gostil predsednika Sabora Josipa Leka. V zvezi z izpostavljeno pobudo za pridobitev statusa narodne manjšine je pojasnil, da je s pobudo seznanjen, da pa, kot je obveščen, na Državni zbor še ni bil naslovljen ustrezen formalnopravni predlog za spremembo Ustave Republike Slovenije. Glede financiranja je poudaril, da je Državni zbor pred nekaj dnevi, 27. 11. 2013, sprejel Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2014 – 2017, s katero so za navedeni večletni okvir določena tudi predvidena finančna sredstva za zagotavljanje pogojev za kulturno dejavnost in ustvarjalnost različnih skupin. Med skupinami so posebej navedeni tudi pripadniki skupnosti, navedeni v Deklaraciji Republike Slovenije o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, pa tudi druge različne manjšinske etnične skupnosti in priseljenci.

Predsednik Državnega zbora je izpostavil tudi pomen ponovno ustanovljenega Sveta Vlade Republike Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, ki se je v oktobru 2013 sestal na ustanovni seji, ter sogovornikom zaželel, da bi tudi prek svojega sodelovanja s Svetom našli ustrezne odgovore na izzive, s katerimi se soočajo.

Več na spletnem portalu Državnega zbora.

Lep pozdrav.


Služba za odnose z javnostmi
Public Relations Office