SKUPLJAMO PRIJAVE NA TEČAJ HRVATSKOGA JEZIKA KOJI POČINJE 5. 4. 2018.

Dragi članovi društva,

biste li željeli obnoviti svoje znanje hrvatskoga standardnog jezika? I usput naučiti barem osnove slovenskoga književnog jezika. Želite li utvrditi gdje se hrvatski i slovenski najviše razlikuju? Naučiti nešto o pravopisu i pravogovoru hrvatskoga jezika.

Ima li razlike između Božića i Božiča? Jedan je napisan točno, a drugi pogrešno. Što je s Kranjskom gorom? Je li u pravilno napisana? Znate li o čemu je riječ?

Je li vam poznata rečenica: Ta suhi škafec pušča?

Zašto možemo reći da je hrvatska abeceda bogatija od slovenske? Zašto je slovenski jezik bogatiji u gramatičkom broju? Jeste li čuli za lažne prijatelje?

Uhvatite li ponekad sami sebe da vam izleti po koja slovenska riječ kad govorite hrvatski i obratno, kad pričate sa Slovencima, neprestano vam se nameće neki izraz koji vas je mama naučila. Ili baka…

Ako ste barem malo znatiželjni, vidimo se na 1. satu hrvatskoga jezika u našem društvu na Brilejevoj 14 u Dravljama u četvrtak 5. travnja 2018. u 18.00 sati.

Sa sobom donesite samo puno dobre volje. Unaprijed možete napisati pregled tema koje bi vas zanimale. Što vas najviše muči? Što vam je u jeziku najteže? Ako i nemam odgovor na sva vaša pitanja, znam gdje ih mogu naći.

Pitanja mi možete unaprijed poslati i prijaviti se na tečaj tijekom idućih dana na adresu: mila.vujevic@gmail.com

Vidimo se u četvrtak.

Srdačan pozdrav

Mila Vujević

 

Mila Vujević rođena je 1965. na Braču, djetinjstvo je provela u Istri, gdje je završila osnovnu i srednju pedagošku školu, a u Ljubljanu se preselila radi studija 1983. godine i od tada živi u Ljubljani.

Na Filozofskome fakultetu u Ljubljani diplomirala je 1987. godine i stekla stručni naziv profesora hrvatskoga, srpskog i makedonskog jezika i književnosti te engleskoga jezika i književnosti. Prevođenjem sa slovenskoga jezika na hrvatski i lektoriranjem hrvatskih tekstova počela se baviti već za vrijeme studija, a čitav radni vijek radi kao prevoditelj u farmaceutskoj industriji.

Osim redovitoga posla honorarno je oduvijek prevodila na hrvatski jezik za različita poduzeća, ustanove i oglašivačke agencije. Prevela je i lektorirala brojne magistarske radove i doktorate koji su obranjeni na Zagrebačkom sveučilištu te stručne članke koji su objavljeni u hrvatskim znanstvenim publikacijama.

Nekoliko godina radila je kao vanjska suradnica lektorica za hrvatski i srpski jezik na Filozofskome fakultetu u Ljubljani. Vodila je seminare za hrvatski jezik za slovenske prevoditelje i za nastavnike hrvatskoga jezika kao izbornog predmeta u trećem trogodištu osnovne škole. U farmaceutskim poduzećima u kojima je radila, odnosno i danas radi vodila je jezične radionice iz hrvatskoga i slovenskoga jezika.

Stručno se usavršavala na mnogim jezičnim seminarima i radionicama u Sloveniji i u Hrvatskoj, a jezičnu struku prati redovitim proučavanjem lingvističke literature. Ima bogatu knjižnicu stručnih jezičnih knjiga, priručnika i udžbenika.