POZIV NA NATJEČAJ ZA SUDJELOVANJE NA TEMATSKOJ IZLOŽBI „Hrvatska tradicijska baština“

Hrvatski sabor kulture u suradnji s KUD-om Metković poziva likovne umjetnike – amatere (članove likovnih udruga/sekcija) da se prijave na NATJEČAJ za sudjelovanje na tematskoj izložbi pod nazivom „Hrvatska tradicijska baština“, koja će biti postavljena u galeriji Gradskog kulturnog središta Metkovićod 22. do 30. svibnja ove godine u okviru jubilarne 30. smotre folklora „Na Neretvu misečina pala“.

Smotra folklora “Na Neretvu misečina pala” je smotra folklornih tradicijskih plesova i napjeva s popratnim radionicama i izložbama koja se već punih 30 godina održava u Metkoviću u organizaciji KUD-a Metković i Gradskog kulturnog središta Metković.

UVJETI NATJEČAJA
1. Prijaviti se mogu neprofesionalni likovni umjetnici – članovi likovnih udruga/sekcija. 
2. Na natječaj se primaju samo tematski radovi (crteži, slike, skulpture) na zadanu temu: „Hrvatska tradicijska baština“ (prikaz folklornih motiva i narodnih običaja, tradicijskih plesova, narodnih nošnji, zavičajnih tradicijskih motiva i sl.)
3. Snimljene fotografije likovnih radova (do 3 rada po autoru) na zadanu temu potrebno je dostaviti svojim likovnim udrugama elektroničkim putem (e-mailom). Potom svaka likovna udruga odabire najbolje radove za natječaj, koje najkasnije do 5. travnja 2014. elektroničkim putem dostavlja Hrvatskom saboru kulture na e-mail adresu: kazaliste@hrsk.hr
4. Sve fotografije likovnih radova koje se elektroničkim putem dostavljaju matičnim likovnim udrugama i Hrvatskom saboru kulture trebaju biti kvalitetno snimljene (JPG formata, veličine 1 do 3 MB) te sadržavati ime i prezime autora, a u e-mailu u kojem se šalje fotografija likovnoga rada obavezno treba navesti: ime, prezime, broj telefona, adresu i e-mail adresu autora, naziv likovnoga djela, tehniku, godinu nastanka i dimenzije u cm, naziv matične udruge, te ime, prezime i kontakt predsjednika udruge. Radovi bez navedenih podataka neće biti uzeti u obzir.

Prosudbeno povjerenstvo od pristiglih će radova odabrati radove za izložbu, a rezultati natječajabit će objavljeni na mrežnim stranicama Hrvatskoga sabora kulture (www.hrsk.hr)  do 25. travnja 2014. Likovne udruge autora ili sami autori čiji će radovi biti odabrani za izložbu dostavljat će radove opremljene za izložbu na adresu: KUD Metković, Stjepana Radića 16, 20350 Metković (tel: 020/681903), najkasnije do 15. svibnja 2014.

Po završetku postava izložbe, autori će moći osobno preuzeti svoje radove ili će radovi biti vraćeni poštom, o trošku KUD-a Metković.

Slanjem radova i njihovih snimljenih fotografija na natječaj autori prenose na Hrvatski sabor kulture i KUD Metković pravo korištenja (reproduciranja) svojih likovnih radova u svrhu tiskanja kataloga izložbe. Sva ostala prava zadržavaju autori, prema Zakonu o autorskim pravima.

Dodatne obavijesti možete dobiti na mob: 095/4556 879  (ili fiksni telefon 01/4556 879) – gđa Martina Brumen, stručna suradnica za kazališnu, književnu i likovnu kulturu HSK-a ili na broj 091/6853 370 ili e-mailom na: kud.metkovic@du.t-com.hr – g. Zdravko Obradović, tajnik KUD-a Metković.

HRVATSKI SABOR KULTURE

hr_tradicijska_bastina