Večer đurđevačke kulture u Ljubljani

Hrvaško društvo Ljubljana vabi na kulturni dogodek

VEČER ĐURĐEVAŠKE KULTURE V LJUBLJANI

Kosovelova dvorana Cankarjevega doma

Prešernova 2, 1000 Ljubljana

sobota 9.5.2015 ob 18 uri