Skupština HDL 2015

SKUPŠTINA HDL, 21. OŽUJKA 2015

Lijep, prvi proljetni dan. Massarykova i druge ljubljanske ulice kupale su se u suncu. Ono je dodatno ukrasilo dvoranu Hrvatskoga doma. Pripreme za skupštinu Hrvatskoga društva Ljubljana privedene su kraju. Ubrzo su počeli dolaziti članovi. Po osmjesima na licu vidjelo se da im se sviđa atmosfera u prostoriji. Vaza s uskršnjim jajima i vrbovim granama nagovještavala je skorašnje blagdane. Kada su članovi radnoga predsjedništva zauzeli svoja mjesta, skupština je počela s radom.

Predsjednik društva Petar Antunović najveći dio svoga izlaganja posvetio je aktivnostima i projektima društva koji će se događati u narednom razdoblju. Naravno, osvrnuo se i na proteklo razdoblje, posebice kada je riječ o projektima koji su postali gotovo tradicionalni. Predsjednik izvršnog odbora društva Ivo Tijan podnio je izvješće o radu tog tijela. Istaknuo je potrebu za obnovom članstva, što je tijekom skupštine i učinjeno izborom nekoliko novih članova.

Podneseno i prihvaćeno je i financijsko izvješće, iz kojeg je razvidno da društvo posluje sukladno s postojećim zakonodavstvom toga područja. Pod vodstvom predsjednika radnog predsjedništva Filipa Božića skupština je uspješno realizirala sve točke predviđenog dnevnog reda, a Anita Koritnik zapisala je sve što je potrebno da u zapisnik uđe. Kad nakratko analiziramo sadržaj rada skupštine te najvažnije dijelove svih podnesenih izvješća i rasprava, možemo reći da društvo uspješno radi i koliko je u njegovoj mogućnosti ostvaruje zadane ciljeve.

Glavni je cilj okupljanje pripadnika hrvatskoga nacionalnog korpusa, njegovanje hrvatskog jezika i kulture, čuvanje tradicije i povezivanje s matičnom domovinom. To se postiže kroz različite projekte, od pisane riječi do kulturnih priredbi s bogatim sadržajima. Tu se posebno ističe nova sekcija za ručne radove RUŽA HRVATSKA, dječja sekcija PČELICE i pokrenuti list KLASJE. Spomenimo i KARAVANU PRIJATELJSTA VUKOVAR – LJUBLJANA te posjete hrvatskih kulturnih društava i njihove programe.

Njegovanje slovenskoga kulturnog izričaja također nalazi svoje mjesto u projektima društva jer je to kultura u kojoj je rođena i raste naša mlada generacija. Pri realizaciji tih i mnogih drugih projekata društvo se susreće s ozbiljnim nedostatkom sredstava, ali to nekako uvijek kompenziramo vlastitim povećanim angažmanom. Bilo bi lijepo kad bi i jedna i druga domovina malo više pripomogle ostvarenju zadanih ciljeva. Više o svim ovim aktivnostima nalazi se u zapisniku sa skupštine i u dokumentaciji projekata.

Na kraju je predstavljena prva zbirka pjesama autorice Katice Špiranec »Široka duša slavonska«, koja je izišla u nakladi od 300 primjeraka i čije je tiskanje financiralo društvo.

Skupština je završena u ugodnom raspoloženju i nastavljena domjenkom uz odlične kolače, djelo naše Ankice Pavelić. I na domjenku kao i na skupštini bilo je nekoliko konstruktivnih debata u kojima učimo dati konstruktivnu kritiku, biti zreli da kritiku prihvatimo, ali i da naučimo pohvaliti trud onih, skoro uvijek jednih i istih, koji ne žale ni truda ni sredstava da se naša hrvatska riječ čuje, da nas povezuje i jača, kako bismo ostali ono što jesmo, dio svekolikog hrvatskog naroda koji, iako rastresen po svijetu, jednim, hrvatskim duhom diše.

Katica Špiranec